Frans Verberk

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bied ik specialistische geestelijke gezondheidszorg. Daarbij richt ik me op de interactie tussen lichaam en geest en de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Ik werk als psycho-sociaal therapeut vanuit een contextuele benadering en systeemtheoretische methodiek.
Relatietherapeut

Relatietherapeut

Als Relatietherapeut maak ik gebruik van mijn training in Emotionally Focused Therapy (EFT). Vanuit de hechtingstheorie van Bowlby verheldert de therapeut onderliggende ervaringen en emoties in de meestal destructieve communicatiepatronen.
Holos Massagetherapeut

Holos Massagetherapeut

Als Holos Massagetherapeut bied ik diverse vormen van holistische massage aan. Het effect van een massage kan voor iedereen verschillend zijn. Massage kan ontspannend zijn, spieren (weer) losmaken, energie opleveren, maar ook emoties of herinneringen oproepen. Het doel van holistische massage is het voelen, ervaren en bewustworden van wat er zich in het lichaam afspeelt. Deze bewustwording draagt bij aan het bevorderen of verbeteren van de gezondheid.

Geestelijke Gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland stelt zich ten doel de (geestelijke) gezondheid van mensen te bevorderen, te herstellen en te behouden. De uitvoering daarvan wordt gedaan door een groot aantal functionarissen en instellingen.
Binnen FVConsult werk ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige samen met diverse collega's. Vanuit Stichting 1NP bieden wij Geestelijke Gezondheidszorg.
Vanuit mijn beroep als sociaal psychiatrisch verpleegkundige richt ik me daarbij vooral op uw (dagelijks) functioneren en uw klachten daarbij en minder op de eventuele ziekte of stoornis als zodanig. Ik maak daarbij gebruik van kennis en ervaring in zeer uiteenlopende vormen van hulpverlening, maar richt me altijd op u als geheel en functionerend in een omgeving samen met anderen. Dat kan uw partner, uw gezinsleden, uw vriendekring, uw werkomgeving of uw sociaal maatschappelijke omgeving zijn.
U kunt bij mij terecht voor lichamelijke en psychische klachten, zoals voorkomend bij angst, depressiviteit, verslavingsproblemen, onrust, spanning en sociaal maatschappelijke problemen. Samen met u en de belangrijke mensen bij u in de omgeving kijk ik wat er nodig is om u zo snel mogelijk weer zonder hulpvan buitenaf weer gezond te functioneren.
Wanneer blijkt dat relatietherapie in het kader van uw behandeling geboden moet worden kunt u ook bij mij terecht. Zie daarvoor ook mijn pagina als EFT relatietherapeut.
Werkwijze

Werkwijze

Geestelijke gezondheidszorg vindt altijd plaats op verwijzing van uw huisarts naar een hoofdbehandelaar binnen 1NP. Op dit moment is dat voor mij de heer C. Roosen, psychotherapeut, mevrouw M. Valkenburg, gezondheidszorgpsycholoog of de heer J. van Opstal, psychiater. Op basis van deze verwijzing kunt u uzelf aanmelden op de website van 1NP www.1NP.nl Indien nodig kan ik u daarbij ondersteunen. Na aanmelding zal de hoofdbehandelaar een intakegesprek met u hebben en bepalen of de behandeling (voor een deel) door mij kan worden uitgevoerd. Hierover wordt samen met u een behandelovereenkomst opgesteld. Op basis van deze overeenkomst kan de behandeling door mij als behandelaar (deels) worden uitgevoerd.
Vergoeding

Vergoeding

Geestelijke gezondheidszorg valt onder de vergoeding vanuit uw basisverzekering. Deze vergoeding valt wel onder het wettelijk vastgestelde eigen risico.

EFT Relatietherapie

De meeste relatietherapeuten werken vanuit het idee dat liefdesrelaties rationele contracten zijn, waarin beide partners zoveel mogelijk uit de relatie willen halen tegen zo laag mogelijke kosten, schrijft Johnson in haar boek. Maar liefdesrelaties hebben vooral te maken met een ingeboren behoefte aan veilige emotionele verbondenheid.
Relatieconflicten treden vooral op als partners die verbondenheid niet meer voelen, stelt Johnson. Slepende ruzies zijn een noodkreet waarmee partners aangeven dat ze de ander nodig hebben. Door Emotionally Focused Therapy leren ze hun ruziepatronen herkennen. De therapeut spoort hen aan om de onderliggende emoties uit te spreken: om elkaar openhartig te vertellen dat ze de ander nodig hebben en dat ze er voor hem of haar zullen zijn. (Johnson, 2008)
Bovenstaand citaat uit het interview met Sue Johnson in 2008 in Amsterdam maakt duidelijk waar Emotionally Focused Therapy (EFT) voor staat.
Na meer dan 30 jaar ervaring als sociaal psychiatrisch verpleegkundige met relationele conflicten en alle gevolgen daarvan ben ik in contact gekomen met deze benadering. Deze sprak mij dermate aan dat ik heb besloten het trainingstraject te starten.
Inmiddels heb ik de training voor gevorderd EFT therapeut afgerond en start ik in het najaar met supervisie om dit traject af te ronden. Ik ben lid van het EFT netwerk:
Werkwijze

Werkwijze

Wanneer u voor EFT relatietherapie in aanmerking wilt komen kunt u zich rechtstreeks bij mij aanmelden. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig. Wanneer u veronderstelt dat relatietherapie nodig is in het kader van een 2e lijns GGZ behandeling kunt u de aanmeldingsprocedure, zoals beschreven bij Geestelijke Gezondheidszorg volgen. In dat geval heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Elke EFT relatietherapie start met een kennismakingsgesprek en een indicatiestelling. Bij een wederzijds positieve indicatie volgt een intake op basis waarvan een behandelovereenkomst wordt opgesteld. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig samen met u geevalueerd en afgerond.
Kosten en Vergoeding

Kosten en Vergoeding

Een sessie EFT relatietherapie duurt gemiddeld 1,5 uur. Het tarief voor relatietherapie bedraagt 70 euro per uur. Een sessie komt daarmee op 105 euro. Vergoeding door uw verzekering kan in veel gevallen plaatsvinden vanuit de aanvullende verzekering of in het geval van tweede lijns GGZ vanuit uw basisverzekering. Tijdens het eerste gesprek kan daarover nader informatie worden verstrekt.

Holos Massagetherapie

De essentie van Holos massagetherapie is de eenheid tussen lichaam en geest. Het menselijk lichaam wordt gezien als onderdeel van een geheel, waar allerlei invloeden van binnenuit en van buitenaf tot uitdrukking komen.
Meestal gebeurt dit ongemerkt en onbedoeld, maar kan wel leiden tot (spier)spanning en uiteindelijk tot lichamelijke klachten.
Vanuit deze visie zijn lichamelijke klachten dus geen toevallige gebreken van het lichaam, maar zinvolle signalen. Het lichaam wordt tijdens een massage dus ook niet ter reparatie aangeboden, maar massage is een manier om via de handen van de massagetherapeut en uw aandacht bij uw lichaam dichterbij jezelf te komen en daarmee inzicht te krijgen in wat deze signalen willen zeggen.
Inzicht door bewustwording is het kenmerk van de Holos massagetherapie.
Met behulp van een breed pallet aan massagemethodieken bied ik u als massagetherapeut de mogelijkheid om te voelen en te ervaren wat er is. Vanuit dit inzicht en daaruit voortvloeiende bewustwording kunt u op eigen kracht uw gezondheid bevorderen, herstellen of in stand houden. (Zie voor meer informatie ook de website: www.massage-focus.nl)
Als verpleegkundige en massagetherapeut kan ik u, waar nodig bij dit (herstel)proces ondersteunen.
Werkwijze

Werkwijze

Massagetherapie wordt altijd voorafgegaan door een wederzijdse kennismaking eventueel een kennismakingsmassage en een uitgebreide intake. Tijdens de intake wordt samen met u nagegaan of en zo ja welke vorm van massagetherapie het best bij u past. Samen stellen we een behandelplan op, waarbij we omschrijven welke massages zullen worden uitgevoerd en op welke momenten we de effecten bespreken en evalueren. Elke sessie wordt voorafgegaan door een kort voorgesprek en afgesloten met een nagesprek. Deze gesprekken hebben als doel de behandeling per keer nauwkeurig af te stemmen op datgene wat er op dat moment speelt en nodig is. Een sessie massagetherapie neemt daarmee 1,5 uur in beslag.
Kosten en Vergoeding

Kosten en Vergoeding

Het tarief voor massagetherapie is 60 euro. Een volledige sessie komt daarmee op 90 euro. Afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering worden behandelingen massagetherapie (deels) vergoed. Indien nodig wordt hierover in het eerste contact nadere informatie verstrekt.

Contact

E-mail

E-mail

info@fvconsult.nl
Telefoon

Telefoon

06-21858108
Adres

Adres

FVConsult, Burgemeester Mathonstraat 8, 4611CS Bergen op Zoom
Laat alstublieft een bericht achter en dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
  1. Naam *
    * Vul uw naam in a.u.b.
  2. Email *
    * Vul een geldig e-mailadres in a.u.b.
  3. Bericht *
    * Vul uw bericht in